A SIMPLE KEY FOR ALMANCA SAYıLAR UNVEILED

A Simple Key For almanca sayılar Unveiled

A Simple Key For almanca sayılar Unveiled

Blog Article

Burada denizde hangi hayvanların yaşadığını, denizdeki yaşamın neden tehdit altında olduğunu ve deniz hayvanlarına nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin.

Bu 2 tercih haricinde Almanca öğrenmenin bir diğer yolu ise Almanca ders kitapları ya da internette Almanca eğitimi ile ilgili videoları izlemek ve makaleleri okumak olacaktır. Ancak internetten eğitim yukarıdakilere nazaran hiç verimli olmayacaktır.

Yukarıda dikkatli incelendiğinde özellikle oniki ve yirmi arasında bulunan sayıların belirli bir düzende yazıldığını görebilirsiniz. Bu düzen yirmiden sonra da devam etmektedir.

Kırmızı alanları dolduralım Kırmızı alanlar eksik veya hatalı girildi. Lütfen bu alanları düzeltip tekrar gönderelim

It can be obligatory to procure person consent before running these cookies on your internet site. Conserve & Acknowledge

Almanca sayılar 20 ye kadar Yukarıda dikkatli incelendiğinde özellikle oniki ve yirmi arasında bulunan sayıların belirli bir düzende yazıldığını görebilirsiniz.

Dolayısıyla bu konuyu iyice çalıştığınız takdirde başkaca kaynak ihtiyacınız olmaksızın Almanca sayıları ve okunuşlarını çOkay iyi bir şekilde öğrenmiş olacaksınız.

Sizler de Almanca Sayılar veya İngilizce Sayılar konu başlıklarından gramer kurallarına ve söz dizimi şekillerine kadar Almanca’da ustalaşmak isterseniz, Almancax.com’u iyi bir başlangıç noktası olarak kabul edebilirsiniz.

Gelin burada çAlright karıştırılan bir hususu aydınlığa kavuşturalım: “ig” harfleri yan yana geldiğinde iki şekilde okunur:

Almancada kesirli sayılar, sıra sayılarının sonuna –tel ya da –stel eki getirilerek oluşturulur. –

Almanca sayıları en hızlı şekilde öğrenebilmek için dimension sunduğumuz rakamları tek tek okuyarak ve dinleyerek pratik yapmalısınız.

This Web site employs cookies to improve your expertise. We'll assume you might be Okay with this particular, however , you can choose-out if you want.Acknowledge Go through A lot more

Evde ücretsiz Almanca öğrenmek isterseniz Almancax.com’u kullanabilirsiniz. Almanca Sayılar gibi basit konu başlıklarından başlayarak sıkı bir pratik ve konuşma alıştırması ile Almanca konusundaki bilginizi pekiştirmeniz, yeni bir yabancı dil hakkında önemli deneyimler elde etmeniz mümkün.

Bu arada yukarıya daha açık ve anlaşılır olması için sayıları ayrı ayrı almanca sayılar yazdık (örn:neun und zwanzig) fakat aslında bu sayılar birleşik yazılır.

Report this page